Whatman 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250

 • 名称 : 闪光层析Purasil 60A硅胶
 • 型号 : 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250
 • Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250

  详细描述

  Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250

  Whatman Purasil高纯硅胶是一种优异的分离介质,用于闪光层析纯化目标分子。精密的颗粒大小能加快分离而不影响层析性能。

  特性
  ·高分辨率
  ·快流速
  ·直接可量测性

   

   

  Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250

  技术参数- Purasil 60Å 硅胶

  离子含量 < 0.02%
  含氮量 < 0.10%
  干燥损失 < 7%
  pH (10% 悬浮液) 7 ± 0.5
  孔容量 0.7 to 0.9 ml/g
  表面积 500 to 600 m2/g

   

   

  Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250
   
  订货信息 – Purasil 60Å 闪光层析硅胶
  货号 描述

   

  4745-010

  Purasil 60A, 230 to 400 mesh, 1 kg
  4745-250 Purasil 60A, 230 to 400 mesh, 25 kg
  4746-010 Purasil 60A, 70 to 230 mesh, 1 kg
  4746-250 Purasil 60A, 70 to 230 mesh, 25 kg
   
  Whatman 沃特曼 闪光层析Purasil 60A硅胶, 4745-010, 4745-250, 4746-010, 4746-250

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:4745-010-4745-010