Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

 • 名称 : 纤维素萃取套管
 • 型号 : 2800-266
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266
 • Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266

  详细描述

  Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 高性能纤维素萃取套管

  纤维素提取套管由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。

  标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10μm)。

  加厚套管壁厚度约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6μm)。

  高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。

  Whatman 标准纤维素萃取套管

  603型套管由高质量纤维素和603g含无机粘合剂的硼酸玻璃纤维制成的套管组成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman为您提供与仪器匹配尺寸的套管适配器,以满足自动化使用。

  Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 纤维素萃取套管 2800-266

  Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266
   
  2800-105, 2800-185, 2800-199, 2800-226, 2800-228, 2800-258, 2800-259, 2800-250, 2800-260, 2800-266, 2800-280, 2800-282, 2800-288, 2800-308, 2800-300, 2800-338, 2800-339, 2800-330, 2800-373, 2800-412, 2800-331, 2800-432, 2800-608, 2810-166, 2810-228, 2810-258, 2810-266, 2810-338, 2810-339, 2810-432, 10350306, 10350211, 10350215, 10350216, 10350217, 10350219, 10350220, 10350223, 10350225, 10350226, 10350227, 10350234, 10350235, 10350236, 10350303, 10350238, 10350240, 10350241, 10350242, 10350243, 10350245, 10350247, 10350250, 10350250, 10350252, 10350254, 10350255, 10350261, 10350265, 10350273, 10350274, 10350275, 10350287, 10350324, 2800-412, 10350437, 10350106, 10350108, 10350109
   
  Whatman 沃特曼 纤维素萃取套管 2800-266

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:2800-266-2800-266