Whatman Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

 • 名称 : Polydisc HD 在线滤器
 • 型号 : 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100
 • Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

  详细描述

  Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

  卓越的流速,为多达1L的样品量而设计,适用于水溶液和溶剂。Polydisc HD(大通量)有5.0和10.0µm两种截留率可选。

  特点
  ·全部用聚丙烯材料制成,可用于水溶液和溶剂样品
  ·广泛的溶剂相容性

  应用
  ·大量样品制备

  Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

  Whatman Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

  Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100
   
  2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100
   
  Whatman 沃特曼 Polydisc HD 在线滤器, 2227, 2228, 6728-5050, 6728-5100

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:2227-2227