Whatman 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

  • 名称 : 醋酸纤维素膜
  • 型号 : 10404112, 10404012, 10403112, 10403012
  • 价格 :
  • 特点 : Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012
Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

详细描述

Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

Whatman醋酸纤维素膜由纯的醋酸纤维素制成,使得他们适用于生物和临床分析,无菌测试以及闪烁测量。

醋酸纤维素展示了非常低的蛋白吸附能力。它们非常亲水,适用于水溶液和醇溶液。醋酸纤维素膜提高了溶剂的相容性,尤其是对低分子醇类,同时加强了热稳定性。物理强度高,可耐受180摄氏度高温,所以适用于热气体,可以用各种方法进行消毒,还可以保持膜的完整性。

Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

Whatman 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

Whatman 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012
10404106, 10404112, 10404170, 10404114, 10404126, 10404131, 10404139, 10404180, 10404001, 10404006, 10404012, 10404014, 10404044, 10404021, 10404026, 10404031, 10403112, 10403012
Whatman 沃特曼 醋酸纤维素膜, 10404112, 10404012, 10403112, 10403012

 

上海金畔生物科技有限公司

文章号:10404112-10404112